Akademia

Wrocławska Akademia Tai Chi zajmuje się propagowaniem i nauczaniem formy 108 ruchów tai chi opartej na tradycyjnym stylu Yang, zmodyfikowanym przez Sifu Moy Lin-shina w celu zmaksymalizowania korzyści zdrowotnych.

certyfikatiatla2019

Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach pod kierunkiem doświadczonych instruktorów (wolontariuszy), certyfikowanych przez IATLA (International Association of TaiChi and LokHup Academies)

Tai chi, wywodzące się z chińskich sztuk walki, to medytacja w ruchu, relaks, a równocześnie praca z ciałem poprawiająca stan zdrowia (usprawnienie mięśni, ścięgien i stawów, uzyskanie prawidłowej postawy, masaż organów wewnętrznych poprawiający ich funkcjonowanie), sylwetkę, kondycję fizyczną, koordynację, stabilność, koncentrację, równowagę psychiczną i emocjonalną.

Tai chi można uprawiać wszędzie i o każdej porze.

Łagodne, harmonijne ruchy tego szczególnego stylu gimnastyki zwiększają siłę, elastyczność i równowagę. Celem ćwiczeń nie jest doskonalenie formy zewnętrznej ani osiąganie umiejętności samoobrony, lecz utrzymanie dobrego zdrowia, powrót organizmu do stanu młodzieńczej sprawności, przywrócenie harmonii ciała i umysłu.

Ogrom korzyści z uprawiania tej sztuki jest nie do przecenienia. Tai chi przede wszystkim poprawia stan zdrowia w wielu jego aspektach, uwalnia od napięć i stresów, a także cieszy pięknem i harmonią prawidłowo wykonywanych ruchów.

Polecane jest dla ludzi w różnym wieku i różnej kondycji fizycznej.

Zapraszamy do wspólnych ćwiczeń zarówno osoby chcące tę sztukę poznać, jak i tych, którzy zetknęli się w przeszłości z formą Mistrza Moy Lin-shin.

Współpracujemy z podobnymi organizacjami w innych miastach, organizując wspólne warsztaty i zajęcia intensywne.

 

 


Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych "Umbrella" a finansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl