Europejski Dzień Sąsiada, Wrocław, pl.Staszica, 31 maja 2014

540557570577583588601604606607608609612620623635641646648650652660663