Aktualności

W oparciu o § 23 statutu, Zarząd Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi zawiadamia, że dnia 15 marca 2024 r. o godz. 16.45 w siedzibie Sektora 3 we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi. W przypadku braku statutowej frekwencji w pierwszym terminie, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w drugim terminie, tj. 15 marca 2024 r. o godz. 17.00, w tym samym miejscu.

.....

Przewidywany jest następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium.
3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia .....Wrocławska Akademia Tai Chi za 2023 rok.
7. Sprawozdanie Rady Instruktorów.
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2023 rok.
10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2023 rok.
11. Głosowanie nad uchwałami:
.....a. o utworzeniu funduszu zapasowego i przekierowaniu środków pieniężnych, którymi dysponuje stowarzyszenie, ..........na ten fundusz
.....b. o przeksięgowaniu zysku osiągniętego w 2023 roku na fundusz zapasowy
.....c. o możliwości przekazywania darowizn na rzecz innych stowarzyszeń i organizacji charytatywnych
12. Sprawy bieżące Stowarzyszenia, wolne wnioski.
13. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi.

.....

Prosimy, aby osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w zebraniu, udzieliły pisemnego pełnomocnictwa członkowi  stowarzyszenia zamierzającemu uczestniczyć w walnym. Link do druku pełnomocnictwa.

aktualizacja 16.02.2024 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAMSKIE


XS


S


M


L


XL


XL+
długość [ cm ]


64


64


66


68


70


72
szerokość w klatce piersiowej [ cm ]


44


46


48


50


52


56
MĘSKIE


S


M


L


XL


XXL


długość [ cm ]


68,5


71,5


75


77


79


szerokość w klatce piersiowej [ cm ]


50,5


53,5


57


60,5


64