Aktualności

 

Zarząd Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi uprzejmie zawiadamia, że w poniedziałek 14 września 2020 r. o godz. 17:00 w siedzibie Stowarzyszenia we Wrocławiu przy ulicy Legnickiej 65 (Sektor 3) odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi. W przypadku braku kworum Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie w drugim terminie, tj. 14 września 2020 r. o godz. 17:15 , to samo miejsce.

 

Przewidywany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków.

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania oraz pozostałych członków Prezydium.

 3. Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i stwierdzenie prawomocności obrad.

 4. Przyjęcie i zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi za 2019 rok.

 7. Sprawozdanie Rady Instruktorów.

 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 9. Głosowanie nad przyjęciem uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2019 rok.

 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2019 rok.

 11. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie rezygnacji z dotychczasowej formy prowadzenia księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów począwszy od 2021 roku.

 12. Sprawy bieżące Stowarzyszenia, wolne wnioski.

 13. Odczytanie protokołu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

 14. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.

 15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Wrocławska Akademia Tai Chi.

aktualizacja 22.08.2020


 

 

 

DAMSKIE

 

XS

 

S

 

M

 

L

 

XL

 

XL+

 

 

 

długość [ cm ]

 

64

 

64

 

66

 

68

 

70

 

72

 

 

 

szerokość w klatce piersiowej [ cm ]

 

44

 

46

 

48

 

50

 

52

 

56

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

MĘSKIE

 

S

 

M

 

L

 

XL

 

XXL

 


 

 

 

długość [ cm ]

 

68,5

 

71,5

 

75

 

77

 

79

 


 

 

 

szerokość w klatce piersiowej [ cm ]

 

50,5

 

53,5

 

57

 

60,5

 

64