Plan zajęć

 

zajęcia wakacyjne lipiec-sierpień
poniedziałek Tai Chi
Dom Kultury Bakara ul.Różana 4/6 10.00-12.00
poniedziałek Tai Chi ODSK PIAST ul.Rękodzielnicza 1 9.45-1145  lipiec
wtorek Tai Chi Młodzieżowe Centrum Sztuk Walki ul.Gwarna 10 10.00-12.00
wtorek Tai Chi
Park Południowy 18.30-20.30
środa
Tai Chi Klub pod Kolumnami pl. Macieja 21 (lub Wyspa) 10.15-12.15
czwartek Tai Chi IX LO ul.Piotra Skargi 29/31 18.30-20.30
czwartek
Tai Chi ODSK PIAST ul.Rękodzielnicza 1 9.30-11.30
poniedziałek Lok Hup Park Staromiejski 16.30-18.30