Wycieczka na Ślężę z okazji drugiej rocznicy założenia Akademii

04052529303233354043444547496465677691